Verschillende Merken Paroxetine

Merken Paroxetine

Er zijn verschillende merken paroxetine. De vergoeding van paroxetine valt onder de basisverzekering. De voorwaarde is dat het middel ook daadwerkelijk wordt voorgeschreven waarvoor het geregistreerd staat volgens de Geneesmiddelenwet. Voor paroxetine is dat dus bij de behandeling van volwassenen met ernstige neerslachtigheid (depressiviteit) en/of angststoornissen. Een aantal van deze angststoornissen worden genoemd in het artikel: Wat is paroxetine?

Bij veel verzekeraars valt de farmaceutische zorg onder het eigen risico. Dit betekent dat u eerst de kosten van de geneesmiddelen en van de zorg die wordt geleverd door de apotheek zelf moet betalen, totdat uw eigen risico op is.

Kosten Paroxetine

Een doosje paroxetine kost rond de €8,- (voor 20 tabletten). Gebruikt u paroxetine voor het eerst of heeft u paroxetine meer dan een jaar niet gebruikt? Dan betaalt u ongeveer €7,- extra kosten voor de zorg die de apotheek levert. Dit heet het ‘eerste uitgifte gesprek’, maar dit is niet alleen het daadwerkelijke gesprek wat er met u gevoerd wordt aan de balie. De apotheek controleert het recept van de huisarts op juistheid, heeft contact met de zorgverzekeraar over het af te leveren merk, controleert of u paroxetine wel kan/mag slikken en informeert u over gebruik en bijwerkingen.

Merken Paroxetine

Welk merk voor u wordt vergoed ligt aan uw zorgverzekeraar, dit heet het preferentiebeleid. Zorgverzekeraars mogen ervoor kiezen om maar 1 bepaald merk te vergoeden, omdat ze bijvoorbeeld een contract hebben met de fabrikant. Zorgverzekeraars mogen dit preferente merk gedurende het jaar wijzigen. Het kan zijn dat u telkens een ander merk van paroxetine krijgt van uw apotheek. Een aantal veel gebruikte merken paroxetine zijn Sandoz, Seroxat (GSK), PCH en Mylan.

Krijgt u een ander merk dan voorheen, dan kan het zijn dat er andere hulpstoffen in de medicijnen zitten. De werkzame stof, paroxetine, is altijd hetzelfde. U krijgt dus (ondanks dat het doosje en de pillen er anders uit kunnen zien) gewoon dezelfde medicatie. De werkzaamheid van paroxetine van een ander merk zal in bijna alle gevallen hetzelfde zijn. Het kan alleen zo zijn dat u anders reageert op de medicatie omdat er andere hulpstoffen gebruikt worden. Echter komt dit echter zelden voor. De hulpstoffen die worden gebruikt kunt u altijd vinden in de bijsluiter. Voorbeelden van veel gebruikte hulpstoffen voor paroxetine zijn: calciumwaterstoffosfaat (E341), microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470b) en siliciumdioxide (E551).

 

Wat is Paroxetine?

wat is paroxetine

Paroxetine is een selectieve serotonineheropname-remmer (SSRI). Serotonine is een stof die vrijkomt in de hersenen en daar signalen doorgeeft (een neurotransmitter). Heel algemeen gezegd zorgt het middel er dus voor dat serotonine langer actief blijft in de hersenen. Zie Hoe werkt paroxetine? voor een uitgebreidere uitleg van de werking van paroxetine. Hier wordt ook uitgelegd waarom het altijd enige tijd duurt voordat het maximale effect tot uiting komt en waarom een aantal bijwerkingen na enkele weken zullen afnemen of zullen verdwijnen.

Wanneer krijg je Paroxetine?

Paroxetine wordt voorgeschreven bij verschillende psychische stoornissen. Dit zijn onder andere voorvallen van depressie, paniekstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, sociale fobieën, obsessief-compulsieve stoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen. De dosering is onder andere afhankelijk van de indicatie (de reden waarom u het middel voorgeschreven krijgt). Bij een depressie is bijvoorbeeld het advies om te beginnen met 20mg per dag. In overleg met de (huis)arts kan deze dosering geleidelijk verhoogd worden. Het verhogen van een dosering gaat vaak in stappen van 10mg per dag. Verander nooit zelf de dosering, doe dit alleen in overleg met uw (huis)arts en/of apotheker! Afhankelijk van de indicatie is de maximale dagelijkse dosering 50mg of 60mg. Deze kunt u altijd terugvinden in de bijsluiter. De maximale dosering voor ouderen ligt lager (maximaal 40mg per dag). Ook bij mensen met leverfunctie- en/of nierfunctiestoornissen ligt de maximale dosering lager.

Gebruik Paroxetine

Overleg daarom altijd goed met uw (huis)arts en apotheker voordat u begint met het gebruik van het middel. Paroxetine kan bijvoorbeeld niet in combinatie met een aantal andere middelen gebruikt worden. Daarnaast dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van het geneesmiddel wanneer u bijvoorbeeld epilepsie of diabetes heeft. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, lees dus altijd goed de bijsluiter voordat u start met innemen. Als u vragen heeft over de bijsluiter of de bijsluiter niet begrijpt kunt u altijd contact opnemen met uw apotheek.

Paroxetine kopen via Internet

Paroxetine kopen

Paroxetine is een UR-geneesmiddel. Dat betekent dat het geneesmiddel Uitsluitend op Recept verkrijgbaar is. U kunt dus alleen paroxetine kopen bij uw apotheek wanneer u een recept heeft gekregen van uw (huis)arts. Paroxetine is niet te koop in de drogist. Vaak wordt paroxetine gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar. Zie  Merken, doseringen, kosten en vergoedingen.

Illegale paroxetine kopen via internet

Via het internet worden veel geneesmiddelen illegaal verhandeld. Er kleven een aantal zeer grote gevaren aan. U kunt bijvoorbeeld een nepmiddel krijgen, een middel waarvan de uiterste houdbaarheid is verstreken of een middel met een te hoge of te lage dosering. Er zijn via google gemakkelijk een aantal sites te vinden waar u paroxetine zonder recept kunt kopen. Dit is in Nederland verboden! Naast het feit dat dit illegale prakijken zijn, is het niet gegarandeerd dat u daadwerkelijk het juiste geneesmiddel of de juiste dosering geleverd krijgt. Ook staat u niet onder controle van een arts of apotheker, dit kan nadelig zijn voor de bijwerkingen. De truc van deze websites is vaak dat ze zeggen u een online consult kan aanvragen en deze het recept vervangt. U vult dan een aantal vragen in en daar zou een arts naar kijken. Dit is echter niet toegestaan, dit is namelijk geen vervanging van een recept. Alleen een arts die u ook daadwerkelijk gezien heeft, mag een recept voor u uitschrijven. De patiënt en de arts moeten een zogenaamde behandelrelatie hebben, ze moeten elkaar dus kennen. Een online consult van een (web)arts die u nog nooit in levenden lijve heeft gezien is dus geen vervanging voor een recept. Op basis van zo’n online consult mogen dus geen receptgeneesmiddelen geleverd worden! Paroxetine kopen via internet raden wij dus ten zeerste af.

Een ander opvallend punt aan deze illegale sites is het feit dat ze medicijnen in de aanbieding hebben. Het is verboden om reclame te maken voor medicatie en om medicatie in de aanbieding te doen. Koop dus geen paroxetine via internet

Legaal paroxetine kopen

Naast deze illegale websites bestaan er ook internetapotheken. Hierbij stuurt u uw recept van uw eigen (huis)arts op naar de webapotheek. Uw recept wordt op dezelfde manier verwerkt als in uw eigen apotheek. Dit is wel legaal en hier kunt u dus gewoon uw recept van uw eigen (huis)arts naartoe sturen. Op deze manier kunt u met een gerust hard paroxetine kopen.

Meer informatie

Omdat illegale verkoopsites vaak moeilijk te herkennen zijn, is het veiliger om uw medicatie via uw eigen apotheek te verkrijgen. Uw eigen apotheker heeft uw volledige medicatie-overzicht en weet dus het beste wat u wel en niet kan/mag slikken. Mocht u toch uw geneesmiddelen via internet willen kopen, let er dan goed op of u te maken heeft met een illegale site of een legale internetapotheek. Meer informatie over dit onderwerp (waaronder een aantal kenmeren waarop u moet letten bij het aanschaffen van geneesmiddelen via internet) kunt u vinden op  apotheek.nl 

Bijwerkingen Paroxetine

Bijwerkingen Paroxetine

Stop nooit zomaar met paroxetine! Abrupt stoppen kan ernstige gevolgen hebben! Naast stoppen zijn er ook bijwerkingen paroxetine, deze worden hieronder besproken.

In de bijsluiter zijn bijwerkingen altijd onderverdeeld in bijwerkingen die zeer vaak, vaak, soms, zelden of zeer zelden voorkomen. Een bijwerking die zeer vaak voorkomt, komt bij meer dan 10% van de gebruikers voor. Voor een bijwerking die vaak voorkomt is dit bij 1-10% van de gebruikers. Een bijwerking die bij 0,1-1% van de gebruikers voorkomt, is een bijwerking die soms voorkomt. Een bijwerking wordt geclassificeerd als zelden wanneer deze bij 0,01-0,1% van de gebruikers voorkomt en als zeer zelden wanneer deze bij minder dan 0,01% van de gebruikers voorkomt. In de bijsluiter van het geneesmiddel staan alle bekende bijwerkingen vermeld. Hieronder worden slechts enkele bijwerkingen benoemd. Lees dus voordat u begint met eerst de bijsluiter om zo voorbereid te zijn m.b.t. bijwerkingen paroxetine.

Bijwerkingen Paroxetine

Een bijwerking die zeer vaak voorkomt bij het gebruik van paroxetine is misselijkheid. Daarnaast komen seksuele stoornissen zeer vaak voor. Enkele bijwerkingen van paroxetine die vaak voorkomen (1-10% van de gebruikers) zijn

  • obstipatie (verstopping)
  • diarree
  • braken (overgeven)
  • slaperigheid
  • slapeloosheid
  • hoofdpijn.

Ook kan het cholesterolgehalte toenemen. Alle bekende bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter. Is de bijsluiter niet duidelijk voor u of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek over bijwerkingen paroxetine.

De bijwerkingen van paroxetine worden vaak na enkele weken minder of verdwijnen zelfs helemaal. Zie Hoe werkt paroxetine? voor uitleg.

Heeft u last van een bijwerking? Dan kunt u dat melden bij het bijwerkingencentrum Lareb. Ook wanneer u een vermoeden heeft dat u last heeft van een bijwerking die niet in de bijsluiter staat, kunt u dat melden bij uw apotheek. Neem altijd contact op met uw (huis)arts of apotheker wanneer u overweegt te stoppen met het gebruik van paroxetine. Het is gevaarlijk om abrupt te stoppen met paroxetine!